Mateřská škola Ladova 431 Litoměřice

Vítejte v naší školce!

Freska na chodbě školky.

MOTTO:

„Pohyb v dětství je nutný nejen pro rozvoj biologický a fyziologický, ale je podstatou prožívání, emočních projevů, vývoje kognitivních funkcí, budování vlastní identity, komunikace, vytváření vztahů a je o to významnější, že je základní a každodenní potřebou dětí.“

(Kučera, Dylevský a kol. 1996)

Obrázek: na koloběžce

V naší školce

V mateřské škole se všechny pracovnice snaží vytvářet klidnou atmosféru plnou pohody, vstřícnosti a porozumění. Nové děti mají možnost postupné adaptace na nové prostředí i situaci. Pedagogové respektují vývojové a individuální potřeby dětí, reagují na ně, napomáhají v jejich uspokojování, jednají přirozeně, citlivě a nenásilně, navozují klid a domácí prostředí velké rodiny. Děti mají rovnocenné postavení, nikdo není zvýhodňován. Učitelky vhodnou motivací podporují děti v samostatných pokusech, dostatečně oceňují a vyhodnocují konkrétní projevy a výkony dětí. Vyhýbají se negativním slovním komentářům. Snaží se o vytvoření vzájemné důvěry, tolerance, pomoci a podpory.

Ze školního vzdělávacího plánu naší školky.

| webmaster: v.matys@grumpa.net | http://www.grumpa.net/ | valid XHTML 1.1 | statistiky