Mateřská škola Ladova 431 Litoměřice

Program dne

 • Provoz mateřské školy je od 6.00 do 16.00 hodin. Budovu odemyká školnice a v její nepřítomnosti pedagog mající ranní službu.
 • mateřská škola je dvoutřídní. Třídy jsou věkově smíšené, možnost pobývání sourozenců v jedné třídě.
 • Děti se scházejí od 6.00 hodin v přízemní v 1. třídě. V 7.00 hodin přecházejí se svým pedagogem do 2. třídy v 1. patře. Děti se scházejí do 8.00 hodin. Po dohodě se zákonnými zástupci a pedagogem v daných třídách lze přizpůsobit docházku dle potřeb rodičů tak, aby nebyl narušen chod MŠ.
 • Odchod je stanoven na dobu po obědě od 12.00 do 12.30 hodin, odpoledne na dobu od 14.30 do 16.00 hodin.
 • V průběhu odpoledního odpočinku tolerujeme u dětí nižší potřebu spánku (klidové činnosti, poslech pohádek apod.)
 • Celý režim dne odpovídá věkovým, fyzickým i psychickým zvláštnostem dětí.

Režim dne – 1.třída

6.00 - 8.00 scházení dětí, tvořivé hry dle vlastní volby
8.00 - 11.30 hry, pohybové aktivity, hygiena, svačina řízené činnosti, oblékání, pobyt venku
11.30 - 14.15 hygiena, oběd, polední odpočinek (dle potřeb dětí – klidové činnosti)
14.15 - 16.00 hygiena, svačina, zájmové činnosti, hry do rozchodu dětí

Režim dne – 2.třída

6.00 - 8.00 scházení dětí, tvořivé hry dle vlastní volby
8.00 - 11.30 hry, pohybové aktivity, hygiena, svačina řízené činnosti, oblékání, pobyt venku
11.30 - 14.15 hygiena, oběd, polední odpočinek (dle potřeb dětí – klidové činnosti)
14.15 - 16.00 hygiena, svačina, zájmové činnosti, hry do rozchodu dětí

Co dítě potřebuje do mateřské školy

 • označený hrníček na pitný režim
 • bačkory (z bezpečnostních důvodů ne pantofle)
 • pyžamo
 • náhradní oblečení (i se spodním prádlem)
 • pláštěnku, popřípadě gumové holiny

Vše podepsané či označené značkou dítěte.

| webmaster: v.matys@grumpa.net | http://www.grumpa.net/ | valid XHTML 1.1 | statistiky