Mateřská škola Ladova 431 Litoměřice

Naše aktivity

V rámci školky jsou nabízeny tyto zájmové aktivity:

Příprava dětí na vstup do ZŠ

Příprava dětí na vstup do ZŠ - "Předcházíme poruchám učení" - hlavním úkolem je komplexně uskutečňovaný rozvoj po stránce tělesné, rozumové, mravní, pracovní, estetické. Příprava je nezbytná k dosažení úrovně, kterou vyžaduje základní škola. Pracuje se s dětmi individálně či malých skupinkách, úkoly na procvičení jsou konzultovány a zadávány rodičům domů.

Logopedická péče - rozvoj řeči

Rozvíjíme řeč po stránce obsahu (co chci říci) i formy (jak to říci).Současně vytváříme podmínky pro správný rozvoj řeči a získané poruchy se snažíme odstraňovat.Komplexní rozvoj zahrnuje i cvičení zrakového a sluchového vnímání, rozvoj motoriky a cvičení pozornosti a paměti. Taktéž se pracuje s dětmi individuálně v logopedické místnosti.

| webmaster: v.matys@grumpa.net | http://www.grumpa.net/ | valid XHTML 1.1 | statistiky