Mateřská škola Ladova 431 Litoměřice

Pro rodiče

Mateřská škola Větrník děkuje

  • Chovatelům z Českého svazu chovatelů ze základní organizace v Žitenicích za bezplatnou ukázku zvířátek z domácího chovu. Děti se seznámily s chovným králíkem, sametovou slepičkou i křepelkou. Největší zaujetí patřilo domácím holubům, které si na závěr děti samy vypustily.
  • Mateřská škola Větrník, Ladova 431/3, Litoměřice děkuje panu a paní Wangleovým za pomoc a drobné dárky dětem mateřské školy k oslavě jejich svátku - Dni dětí.
  • MŠ Větrník děkuje p.Haně Simonové a studentům SŠ Pohoda za příjemně zpestřený adventní čas v naší MŠ. Nejenže děti překvapili s nadílkou v podobě čertů, andělů a mikulášů, ale také pro ně sehráli pohádky - O červené Karkulce a Perníkovou chaloupku. Navíc pro všechny napekli perníky, které si děti vlastnoručně nazdobily tradiční technikou.
  • Paní Andree Dubovické a firmě PROFISTAV Czech s.r.o, Korunní 859/18, 12000 Praha 2. Za podporu při sportovních akcích dětí naší mateřské školy.

V rámci školky jsou nabízeny tyto zájmové aktivity:

Hra na zobcovou flétnu a rytmizace

Hra na zobcovou flétnu a rytmizace s názvem "Veselé pískání-zdravé dýchání" Cílem není udělat z dětí virtuózy ve hře, ale naučit je správně a zdravě dýchat ve spojení se správným zakrýváním otvorů na těle flétny. Všemu předchází rytmické a dechové cvičení.

děti se zobcovými flétnami

Relaxace a jógová cvičení

Cvičení jógovými technikami je zaměřeno na svalstvo celého těla, především páteře, což je pro zdravý růst dětí velmi důležité. K tomu dopomáhá vědomé dýchání a děti se učí soustředit, zklidňovat. Využitím jógových pohybů různých zvířátek tak cíleně u dětí pěstujeme kladná citová rozpoležení a potřebné vlastnosti.

Příprava dětí na vstup do ZŠ

Příprava dětí na vstup do ZŠ - "Předcházíme poruchám učení" - hlavním úkolem je komplexně uskutečňovaný rozvoj po stránce tělesné, rozumové, mravní, pracovní, estetické. Příprava je nezbytná k dosažení úrovně, kterou vyžaduje základní škola. Pracuje se s dětmi individálně či malých skupinkách, úkoly na procvičení jsou konzultovány a zadávány rodičům domů.

Logopedická péče - rozvoj řeči

Rozvíjíme řeč po stránce obsahu (co chci říci) i formy (jak to říci).Současně vytváříme podmínky pro správný rozvoj řeči a získané poruchy se snažíme odstraňovat.Komplexní rozvoj zahrnuje i cvičení zrakového a sluchového vnímání, rozvoj motoriky a cvičení pozornosti a paměti. Taktéž se pracuje s dětmi individuálně v logopedické místnosti.

| webmaster: v.matys@grumpa.net | http://www.grumpa.net/ | valid XHTML 1.1 | statistiky